Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 246/2019
Data przetargu
2020-01-13
Data ogłoszenia
2019-11-29
Status Archiwalne
Opis Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 246/2019
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2019-11-29 15:00:22      Pobierz
SIWZ - wersja pdf
Data dodania: 2019-11-29 15:00:36      Pobierz
Załącznik numer 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Data dodania: 2019-11-29 15:00:58      Pobierz
Załącznik numer 2 do SIWZ - JEDZ
Data dodania: 2019-11-29 15:01:12      Pobierz
Załącznik numer 3 do SIWZ - Oświadczenie
Data dodania: 2019-11-29 15:01:25      Pobierz
Załącznik numer 4 do SIWZ - Wzór umowy
Data dodania: 2019-11-29 15:01:36      Pobierz
Przebieg postępowania:
Identyfikator postępowania + klucz publiczny dostępne są na stronie miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ -> Dla Wykonawców -> Lista wszystkich postępowań ; jak również w załączniku klikając POBIERZ
Data dodania: 2019-11-29 15:02:01      Pobierz
Wynik przetargu:
Wyniki - wersja pdf
Data dodania: 2020-01-22 08:08:37      Pobierz
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2019-11-29 14:59:40Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2019-11-29 15:00:22Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:00:36Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:00:58Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:01:12Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:01:25Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:01:36Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-11-29 15:02:01Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-01-22 08:06:17Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ROZSTRZYGNIĘTE
2020-01-22 08:08:37Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-02-05 17:11:07Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ARCHIWALNE
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty