Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zbiór jęczmienia ozimego
więcej...
Dni pola z INNVIGO
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Siew buraka w Pawłowicach
więcej...

Przetargi

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym jest forma elektroniczna.

INFORMACJE OGÓLNE- KLIKNIJ WIĘCEJ

 


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Produkt PellTech 2 (lepiszcze) lub równoważny w ilości 1 tona. 122/2021
Data przetargu
2021-08-19
Data ogłoszenia
2021-07-13
Status Nierozstrzygnięte przetargi
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Produkt PellTech 2 (lepiszcze) lub równoważny w ilości 1 tona. 122/2021
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-13 18:00:41      Pobierz
SWZ - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-13 18:00:51      Pobierz
Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-13 18:01:03      Pobierz
Załącznik nr. 3 - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-13 18:01:13      Pobierz
Załącznik nr. 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-13 18:01:22      Pobierz
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-13 18:01:31      Pobierz
Załącznik nr. 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów dla Wykonawcy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-13 18:01:40      Pobierz
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2021-07-13 18:00:31Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2021-07-13 18:00:41Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:00:51Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:01:03Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:01:13Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:01:22Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:01:31Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-13 18:01:40Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty