Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zbiór jęczmienia ozimego
więcej...
Dni pola z INNVIGO
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Siew buraka w Pawłowicach
więcej...

Przetargi

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym jest forma elektroniczna.

INFORMACJE OGÓLNE- KLIKNIJ WIĘCEJ

 


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Tlenek magnezu w ilości 1000 kg. 128/2021
Data przetargu
2021-08-25
Data ogłoszenia
2021-07-20
Status Nierozstrzygnięte przetargi
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Tlenek magnezu w ilości 1000 kg. 128/2021
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-20 15:37:44      Pobierz
SWZ - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-20 15:37:54      Pobierz
Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:38:15      Pobierz
Załącznik nr. 3 - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:38:27      Pobierz
Załącznik nr. 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:38:36      Pobierz
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:38:45      Pobierz
Załącznik nr. 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów dla Wykonawcy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:38:53      Pobierz
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2021-07-20 15:37:34Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2021-07-20 15:37:44Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:37:54Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:38:15Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:38:27Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:38:36Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:38:45Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:38:53Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty