Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 6 ton. 159/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:35:56
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 159/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Preparat enzymatyczny dla trzody chlewnej w formie sypkiej z fitazą w ilości 200 kg. 158/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:31:06
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 158/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Premiks PP prestarter 0,5% ekstra z aromatem dla prosiąt w ilości 2 ton. 157/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:29:23
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 157/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mrówczan wapnia - dodatek do paszy dla zwierząt w ilości 500 kg. 156/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:27:39
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 156/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46%. 155/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:25:37
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 155/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Owies paszowy w ilości 75 ton. 154/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 13:23:24
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 154/2019. Data przetargu: 29-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz wieloskładnikowy EUROFERTIL TOP NPS49 lub równoważny w ilości 48 ton. 151/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 09:47:07
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 151/2019. Data przetargu: 26-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT lub równoważny w ilości 48 ton. 150/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 09:45:15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 150/2019. Data przetargu: 26-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Wapno nawozowe OMYA CALCIPRILL 110KR lub równoważne w ilości 72 ton. 149/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 09:43:38
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 149/2019. Data przetargu: 26-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal lub równoważne w ilości 700 ton. 148/2019

Ogłoszono: 2019-07-18 09:41:53
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 148/2019. Data przetargu: 26-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty