Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              kom. 609-707-181 -  Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski      kom. 519-528-058 Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Środek ochrony roślin CEVINO 500SC lub równoważny w ilości 40 l. 234/2019

Ogłoszono: 2019-10-18 14:14:23
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 234/2019. Data przetargu: 25-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Owies paszowy w ilości 75 ton. 226/2019

Ogłoszono: 2019-10-14 14:40:09
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 226/2019. Data przetargu: 25-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Kukurydza paszowa w ilości 50 ton. 225/2019

Ogłoszono: 2019-10-14 14:38:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 225/2019. Data przetargu: 25-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2 w ilości 20 ton. 224/2019

Ogłoszono: 2019-10-14 14:34:49
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 224/2019. Data przetargu: 25-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej w ilości 370 porcji. 233/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:27:54
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 233/2019. Data przetargu: 18-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Zakup energii elektrycznej na 2020 rok dla Zakładu Doświadczalnego Pawłowice. 223/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:26:15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 223/2019. Data przetargu: 22-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Olej rzepakowy w ilości 7 ton. 211/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:24:42
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 211/2019. Data przetargu: 21-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Aminokwas L treonina w ilości 1 tony. 210/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:22:49
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 210/2019. Data przetargu: 21-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Aminokwas L lizyna w ilości 6 ton. 209/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:21:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 209/2019. Data przetargu: 21-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 8 ton. 208/2019

Ogłoszono: 2019-10-11 21:19:30
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 208/2019. Data przetargu: 21-10-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty