Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Środek ochrony roślin BETANAL MAXX PRO 209OD + METRON 700SC PAKIET lub równoważny w ilości 20 szt. 41/2020

Ogłoszono: 2020-01-17 14:08:44
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 41/2020. Data przetargu: 28-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin NURELLE D 550EC lub równoważny w ilości 180 l. 33/2020

Ogłoszono: 2020-01-16 14:35:50
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 33/2020. Data przetargu: 24-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka paszowa dla tuczników SK 1 w ilości 20 ton. 32/2020

Ogłoszono: 2020-01-14 11:03:29
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 32/2020. Data przetargu: 23-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2 w ilości 20 ton. 31/2020

Ogłoszono: 2020-01-14 11:02:01
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 31/2020. Data przetargu: 23-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka treściwa „SOT” dla jagniąt w ilości 6 ton. 30/2020

Ogłoszono: 2020-01-14 11:00:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 30/2020. Data przetargu: 23-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka treściwa CJ dla jagniąt w ilości 12 ton. 29/2020

Ogłoszono: 2020-01-14 10:58:11
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 29/2020. Data przetargu: 23-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona kukurydzy odmiany SY CAMPONA FAO 260 w ilości 40 jednostek siewnych. 24/2020

Ogłoszono: 2020-01-09 14:45:43
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 24/2020. Data przetargu: 17-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona kukurydzy odmiany P9241 FAO 270/280 w ilości 2 sztuk big-bag tj. 72 jednostek siewnych. 23/2020

Ogłoszono: 2020-01-09 14:44:18
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 23/2020. Data przetargu: 17-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona kukurydzy odmiany P9175 FAO 270 w ilości 25 jednostek siewnych. 22/2020

Ogłoszono: 2020-01-09 14:42:52
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 22/2020. Data przetargu: 17-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona kukurydzy odmiany P0725 FAO 320 w ilości 12 jednostek siewnych. 21/2020

Ogłoszono: 2020-01-09 14:41:22
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 21/2020. Data przetargu: 17-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty