Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              kom. 609-707-181 -  Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski      kom. 519-528-058 Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 190/2019

Ogłoszono: 2019-09-12 13:57:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 190/2019. Data przetargu: 24-10-2019. Numer ogłoszenia w systemie BZP: 595426-N-2019
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin FUSILADE FORTE 150EC lub równoważny w ilości 40 l. Numer sprawy: 185/2019

Ogłoszono: 2019-09-11 11:00:55
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 185/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz donasienny FERTIACTYL SD lub równoważny w ilości 100 l. Numer sprawy: 184/2019

Ogłoszono: 2019-09-11 10:59:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 184/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin INAZUMA 130 WG lub równoważny w ilości 100 kg. Numer sprawy: 183/2019

Ogłoszono: 2019-09-11 10:58:01
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 183/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin PYRINEX SUPREME 262EW lub równoważny w ilości minimum 250 l, maksimum 300 l.

Ogłoszono: 2019-09-11 10:56:13
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 182/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin TILMOR 240EC lub równoważny w ilości 200 l. Numer sprawy: 181/2019

Ogłoszono: 2019-09-11 10:54:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 181/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz do dokarmiania dolistnego BORMAX TURBO lub równoważny w ilości 1000 l. Numer sprawy: 180/2019

Ogłoszono: 2019-09-11 10:52:31
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 180/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Produkt mikrobiologiczny PANORAMIX ZBOŻE lub równoważny w ilości 20 litrów. Numer sprawy: 179/2019.

Ogłoszono: 2019-09-11 10:50:04
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 179/2019. Data przetargu: 18-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Usługa kopania i pryzmowania buraków cukrowych z powierzchni 221 ha. 195/2019

Ogłoszono: 2019-09-09 11:16:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 195/2019. Data przetargu: 17-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin BAYTAN TRIO 180 FS lub równoważny w ilości 75 litrów. 178/2019

Ogłoszono: 2019-09-04 09:27:51
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 178/2019. Data przetargu: 10-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty