Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Aminokwas L treonina w ilości 2 tony. 11/2020

Ogłoszono: 2020-01-07 13:08:47
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 11/2020. Data przetargu: 16-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Kukurydza paszowa w ilości 50 ton. 5/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 15:42:04
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 5/2020. Data przetargu: 14-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Owies paszowy w ilości 50 ton. 4/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 15:38:33
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 4/2020. Data przetargu: 14-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 3/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 15:34:18
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 3/2020. Data przetargu: 14-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46% w ilości 150 ton. 2/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 15:30:57
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 2/2020. Data przetargu: 14-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Susz z traw w formie granulowanej o zawartości białka minimum 11% w ilości 25 ton. 1/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 15:26:16
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 1/2020. Data przetargu: 14-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Premiks mineralno-witaminowy dla warchlaków 0,5 % grower w ilości 4 ton. 10/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 14:31:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 10/2020. Data przetargu: 14-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 9 ton. 9/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 14:28:57
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 9/2020. Data przetargu: 14-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Aminokwas L lizyna w ilości 6 ton. 8/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 14:26:13
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 8/2020. Data przetargu: 14-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Pszenmix – produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę w ilości 50 ton. 7/2020

Ogłoszono: 2020-01-03 14:22:05
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 7/2020. Data przetargu: 14-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty