Termin otwarcia ofert 29-03-2019. Środek ochrony roślin PROPULSE 250SE lub równoważny w ilości 285 litrów. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 29-03-2019. Środek ochrony roślin DANADIM 400EC lub równoważny w ilości 156 l. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 29-03-2019. Środek ochrony roślin PROTEUS 110OD lub równoważny w ilości 240 l. ..
więcej...


Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB
więcej...
Warsztaty "Aspekty hodowlano-produkcyjne owiec w Polsce"
więcej...
Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”
więcej...
Seminarium z firmą Agro-Instal
więcej...
8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"
więcej...

Aktualności

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB


W dniu 14 lutego 2019 w sali konferencyjnej Pałacu zostało zorganizowane spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB w Pawłowicach, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w pracach naukowo-badawczych. Dyrektor Zakładu dr inż. Marian Kamyczek omówił wybrane zdarzenia z historii Zakładu Doświadczalnego oraz zaprezentował aktualny zakres działalności w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz realizowaną tematykę badawczą i wdrożeniową. Następnie przedstawione zostały osoby stanowiące kadrę zarządzającą: z-ca dyrektora ds. produkcji roślinnej mgr inż. Bartosz Cichy i główna księgowa mgr Katarzyna Czajczyńska. Uczestnikom spotkania wręczono egzemplarze numeru 2/2018 Wiadomości Zootechnicznych, kwartalnika wydawanego przez Instytut Zootechniki PIB, w którym ukazała się monograficzna publikacja „Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach”. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Tekst: Marian Kamyczek
Foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi_new | Rodo | Komunikaty