Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Aktualności

Relacja z Konferencji


W ramach obchodów 60-lecia działalności Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, w dniu 12 maja w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach, została zorganizowana konferencja pt. „Poprawa efektywności produkcji prosiąt”. W konferencji uczestniczyło około 150 osób, wśród których wymienić można pracowników uczelni i instytutów naukowych, kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami rolnymi i fermami trzody chlewnej, hodowców i producentów trzody chlewnej, lekarzy weterynarii oraz pracowników firm paszowych.

Konferencja          Konferencja

         Otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonał Dyrektor ZD Pawłowice dr inż. Ireneusz Dymarski. Historię powstania, ważniejsze osiągnięcia oraz zakres badań, prac i usług wykonywanych przez Instytut Zootechniki przedstawił z-ca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie inż. Józef Śliwa. Do Dyrektora Instytutu Zootechniki zostały skierowane listy gratulacyjne oraz życzenia dalszej owocnej działalności od m.in. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu lek. wet. Lesława Szabłońskiego, p. Edwarda Matuszaka - Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, mgr inż. Tadeusza Przybeckiego z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, p. Ryszarda Mołdrzyka – Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, dr inż. Stanisława Szczebelskiego Prezesa firmy Polnet sp. z o.o., dr inż. Tadeusza Ziółkowskiego - Prezesa OHZ Garzyn sp. z o.o.

Konferencja          Konferencja

 

Konferencja          Konferencja

 

Konferencja          Konferencja

 

Konferencja          Konferencja

 

Konferencja

         W części wykładowej doc. dr inż. Robert Eckert - Kierownik Działu Genetyki Zwierząt w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie przedstawił zagadnienie „Doskonalenie użytkowości rozpłodowej krajowych ras i linii świń”. Autor wskazał, że prowadzony w kraju proces doskonalenia użytkowości rozpłodowej loch pozwolił już uzyskać znaczny postęp, a dzięki wprowadzeniu zbiorczej wartości hodowlanej, można oczekiwać dalszej poprawy. Przedstawiony został aktualny stan wiedzy w zakresie możliwości doskonalenia genetycznego cech rozpłodowych, przy użyciu metod wykorzystujących genetykę molekularną.

Konferencja

 

Konferencja

         Kolejnym wykładowcą był dr inż. Tadeusz Blicharski - Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który wygłosił wykład pt. „Modele intensywnej produkcji w krajach UE – czy możemy być konkurencyjni?”. Na przykładzie krajów takich jak: Dania, Holandia, Niemcy, Hiszpania i Francja została przedstawiona aktualna sytuacja w zakresie produkcji trzody chlewnej oraz czynniki determinujące zachodzące zmiany na europejskim rynku trzody. Podkreślono znaczenie dobrze zarządzanych wyspecjalizowanych gospodarstw, które będą miały możliwość dostarczania dużych, wyrównanych partii prosiąt.

 

         Główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej w ZD Pawłowice - dr inż. Marian Kamyczek omówił zagadnienie „Wymagania pokarmowe loch o wysokiej plenności a jakość produkowanych prosiąt”. Referujący zwrócił uwagę na odpowiednie przygotowanie loszek do rozrodu oraz często popełniany błąd podawania zbyt energetycznej paszy lochom, w okresie pierwszych 35 dni ciąży, co jest jedną z przyczyn zwiększonej śmiertelności embrionalnej. Wskazane zostało istotne znaczenie włókna w żywieniu loch prośnych w celu uzyskania licznych miotów i zachowania dobrej kondycji loch.

Konferencja

 

Konferencja

         Wykład pt. „Efektywność programów profilaktycznych w ochronie zdrowia loch i prosiąt” przedstawił Kierownik Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym PIB w Puławach – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak. Na przykładzie wybranych jednostek chorobowych zostały omówione zasady obliczania efektywności wprowadzanego programu profilaktycznego. Autor zwrócił szczególną uwagę na rolę zakażeń wywołanych przez cirkowirusy świń typu 2 (PCV2) oraz możliwość ograniczania strat dzięki stosowaniu odpowiednich programów profilaktycznych.

 

         Kolejny wykładowca lek. wet. Bogdan Cegiełka z Vet-Com sp. z o.o. wygłosił wykład pt. „Zasady postępowania z prosiętami pochodzącymi z zakupu”. Na przykładzie wielu gospodarstw przedstawiono skuteczność prowadzonych przez Autora programów profilaktycznych, w celu ograniczania strat prosiąt wywołanych głównie przez schorzenia układu oddechowego.

Konferencja

 

         Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne, w których umieszczono teksty wszystkich wygłoszonych wykładów. Przez cały czas trwania konferencji można było zapoznać się z ofertą firm zajmujących się dostawą produktów oraz usług dla hodowców i producentów trzody chlewnej.

tekst: Marian Kamyczek
zdjęcia: Maciej Włodarczak
zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji: Paulina Janusz

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty