Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


V Mistrzostwa Świata Juniorów w lotach balonów na ogrzane powietrze
więcej...
Zbiór rzepaku z firmą BAYER
więcej...
Zbiór jęczmienia ozimego
więcej...
Dni pola z INNVIGO
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...

Przetargi_old

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 12 ton. 129/2021
Data przetargu
2021-08-25
Data ogłoszenia
2021-07-20
Status Rozstrzygnięte przetargi
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 12 ton. 129/2021
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-20 15:39:54      Pobierz
SWZ - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-20 15:40:03      Pobierz
Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:40:14      Pobierz
Załącznik nr. 3 - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:40:23      Pobierz
Załącznik nr. 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:40:31      Pobierz
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:40:45      Pobierz
Załącznik nr. 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów dla Wykonawcy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-20 15:40:55      Pobierz
Przebieg postępowania:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Data dodania: 2021-08-25 13:18:28      Pobierz
Informacja z otwarcia ofert
Data dodania: 2021-08-27 11:15:43      Pobierz
Wynik przetargu:
Wynik
Data dodania: 2021-08-30 18:15:58      Pobierz
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2021-07-20 15:39:44Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2021-07-20 15:39:54Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:03Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:14Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:23Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:31Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:45Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-20 15:40:55Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-08-25 13:18:28Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-08-27 11:15:43Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-08-30 18:15:58Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-08-30 18:16:13Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ROZSTRZYGNIĘTE
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty