Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zbiór jęczmienia ozimego
więcej...
Dni pola z INNVIGO
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Siew buraka w Pawłowicach
więcej...

Przetargi_old

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Serwatka suszona Whey Permeate Powder lub produkt równoważny w ilości 12 ton. 125/2021
Data przetargu
2021-08-23
Data ogłoszenia
2021-07-16
Status Nierozstrzygnięte przetargi
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Serwatka suszona Whey Permeate Powder lub produkt równoważny w ilości 12 ton. 125/2021
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-16 17:25:55      Pobierz
SWZ - wersja pdf
Data dodania: 2021-07-16 17:26:02      Pobierz
Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-16 17:26:12      Pobierz
Załącznik nr. 3 - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-16 17:26:21      Pobierz
Załącznik nr. 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-16 17:26:29      Pobierz
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-16 17:26:38      Pobierz
Załącznik nr. 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów dla Wykonawcy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-07-16 17:26:46      Pobierz
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2021-07-16 17:25:47Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2021-07-16 17:25:55Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:02Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:12Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:21Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:29Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:38Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-07-16 17:26:46Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty