Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              kom. 609-707-181 -  Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski      kom. 519-528-058 Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Paliwo płynne - olej napędowy EKODIESEL lub równoważny w ilości 300 m3. 145/2019
Data przetargu
2019-08-16
Data ogłoszenia
2019-08-16
Status Rozstrzygnięte przetargi
Opis Paliwo płynne - olej napędowy EKODIESEL lub równoważny w ilości 300 m3. 145/2019
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2019-07-02 14:13:58      Pobierz
SIWZ - wersja pdf
Data dodania: 2019-07-02 14:14:28      Pobierz
Załącznik numer 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Data dodania: 2019-07-02 14:14:45      Pobierz
Załącznik numer 2 do SIWZ - JEDZ
Data dodania: 2019-07-02 14:15:20      Pobierz
Załącznik numer 3 do SIWZ - Oświadczenie
Data dodania: 2019-07-02 14:15:35      Pobierz
Załącznik numer 4 do SIWZ - Wzór umowy
Data dodania: 2019-07-02 14:15:56      Pobierz
UWAGA. Nowy SIWZ - wersja pdf
Data dodania: 2019-07-17 10:20:33      Pobierz
UWAGA. Nowy Załącznik numer 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Data dodania: 2019-07-17 10:21:01      Pobierz
Przebieg postępowania:
Identyfikator postępowania + klucz publiczny dostępne są na stronie miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ -> Dla Wykonawców -> Lista wszystkich postępowań ; jak również w załączniku klikając POBIERZ
Data dodania: 2019-07-02 14:16:24      Pobierz
Odpowiedź na pytanie 1
Data dodania: 2019-07-08 09:47:55      Pobierz
Pytania 2
Data dodania: 2019-07-16 12:34:12      Pobierz
Odpowiedzi na pytania 2
Data dodania: 2019-07-17 09:39:19      Pobierz
Wynik przetargu:
Wyniki - wersja pdf
Data dodania: 2019-08-23 12:15:50      Pobierz
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2019-07-02 14:12:51Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2019-07-02 14:13:58Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:14:28Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:14:45Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:15:20Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:15:35Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:15:56Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-02 14:16:24Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-08 09:47:55Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-16 12:34:12Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-17 09:39:19Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-17 10:20:33Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-07-17 10:21:01Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2019-08-23 12:05:41Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ROZSTRZYGNIĘTE
2019-08-23 12:15:50Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty