Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

UWAGA:

W dniu 19.10.2020r. wpłynęły pytania do sprawy numer 226/2020 - Zakup energii elektrycznej.
Stosowne informację są zawartę w ogłoszeniu pod numerem 226/2020.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                              -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Kukurydza paszowa w ilości 75 ton. 99/2020
Data przetargu
2020-05-07
Data ogłoszenia
2020-03-20
Status Archiwalne
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Kukurydza paszowa w ilości 75 ton. 99/2020
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2020-03-20 19:15:12      Pobierz
SIWZ - wersja pdf
Data dodania: 2020-03-20 19:15:46      Pobierz
Załącznik numer 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Data dodania: 2020-03-20 19:15:57      Pobierz
Załącznik numer 2 do SIWZ - JEDZ
Data dodania: 2020-03-20 19:16:07      Pobierz
Załącznik numer 3 do SIWZ - Oświadczenie
Data dodania: 2020-03-20 19:16:15      Pobierz
Przebieg postępowania:
Identyfikator postępowania + klucz publiczny dostępne są na stronie miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ -> Dla Wykonawców -> Lista wszystkich postępowań ; jak również w załączniku klikając POBIERZ
Data dodania: 2020-03-20 19:16:29      Pobierz
Wynik przetargu:
Wyniki - wersja pdf
Data dodania: 2020-05-12 12:45:27      Pobierz
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2020-03-20 19:14:58Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2020-03-20 19:15:12Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-03-20 19:15:46Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-03-20 19:15:57Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-03-20 19:16:07Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-03-20 19:16:15Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-03-20 19:16:29Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-05-12 12:45:07Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ROZSTRZYGNIĘTE
2020-05-12 12:45:27Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2020-07-17 10:07:14Wojciechowski ArielMODYFIKACJA - ARCHIWALNE
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty