Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              kom. 609-707-181 -  Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski      kom. 519-528-058 Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Środek ochrony roślin KINTO PLUS lub równoważny w ilości minimum 50 litrów, a maksimum 60 litrów. 177/2019

Ogłoszono: 2019-09-04 09:26:14
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 177/2019. Data przetargu: 10-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona jęczmienia ozimego MERCURIO F1 w ilości 80 jednostek siewnych. 176/2019

Ogłoszono: 2019-08-23 12:22:15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 176/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona pszenicy ozimej RGT KILIMANJARO w ilości 4000 kg. 174/2019

Ogłoszono: 2019-08-21 11:30:57
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 174/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona jęczmienia ozimego KWS KOSMOS w ilości 4000 kg. 173/2019

Ogłoszono: 2019-08-21 11:29:10
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 173/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona pszenicy ozimej ROTAX w ilości 3500 kg (opakowania 500 kg). 172/2019

Ogłoszono: 2019-08-21 11:27:09
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 172/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasiona jęczmienia ozimego BARACOODA F1 w ilości 220 jednostek siewnych. 171/2019

Ogłoszono: 2019-08-21 11:23:45
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 171/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Usługa koszenia kukurydzy na kiszonkę, transport zielonki i napełnianie silosów przejazdowych. 170/2019

Ogłoszono: 2019-08-21 11:21:30
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 170/2019. Data przetargu: 30-08-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty