Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 263/2019

Ogłoszono: 2019-12-18 16:20:47
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 263/2019. Data przetargu: 05-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz organiczny azotowy FERTIL lub równoważny w ilości 24 ton. 259/2019

Ogłoszono: 2019-12-18 16:17:49
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 259/2019. Data przetargu: 31-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz potasowo-siarkowy POLYSULPHATE lub równoważny w ilości 24 ton. 258/2019

Ogłoszono: 2019-12-18 16:15:30
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 258/2019. Data przetargu: 31-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Wapno nawozowe z magnezem PHYSIOMAX 975 lub równoważne w ilości 24 ton. 257/2019

Ogłoszono: 2019-12-18 16:12:59
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 257/2019. Data przetargu: 31-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz azotowy YaraBela Sulfan 24 lub równoważny w ilości 48 ton. 256/2019

Ogłoszono: 2019-12-18 16:09:41
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 256/2019. Data przetargu: 31-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny w ilości 202 ton. 262/2019

Ogłoszono: 2019-12-17 07:43:35
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 262/2019. Data przetargu: 03-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz ULTRADAP 18 46 BLACK lub równoważny w ilości 34 tony. 261/2019

Ogłoszono: 2019-12-17 07:40:50
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 261/2019. Data przetargu: 03-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT lub równoważny w ilości 24 ton. 260/2019

Ogłoszono: 2019-12-17 07:37:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 260/2019. Data przetargu: 03-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz SULFAMMO 23 N Pro lub równoważny w ilości 48 ton. 255/2019

Ogłoszono: 2019-12-16 15:01:51
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 255/2019. Data przetargu: 27-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nawóz KORN KALI lub równoważny w ilości 120 ton. 254/2019

Ogłoszono: 2019-12-16 14:54:26
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 254/2019. Data przetargu: 27-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty