Termin otwarcia ofert 04-09-2017. Drożdże paszowe dla krów mlecznych w ilości 3 tony ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 04-09-2017. Modernizacja hali remontu kombajnów ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 29-08-2017. Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej w ilości 390 porcji ..
więcej...


Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
więcej...
I Pawłowicki Bieg Śladami Mielżyńskich
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
więcej...
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku
więcej...
Zielone Pola 2017
więcej...

Praca

 Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
zatrudni specjalistę do spraw inwestycji i remontów

Do podstawowych zadań specjalisty będzie należało:
- sporządzanie rocznych planów inwestycyjnych i remontowych,
- zlecanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- prowadzenie konsultacji z projektantami,
- uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
- rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestru ksiąg wieczystych oraz działek gruntu,
- prowadzenie książek obiektów budowlanych,
- prowadzenie ewidencji zużycia nośników energii,
- sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych do GUS, KOBiZE,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz nadzór nad opłatami
  z tego tytułu,

Wymagane kwalifikacje i uprawnienia:
- wyższe lub średnie techniczne wykształcenie budowlane,
- uprawnienia budowlane,
- umiejętność kosztorysowania,

Oferujemy:
- ciekawą pracę z możliwością rozwoju,
- po okresie próbnym zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony
- wynagrodzenie zgodne z obowiązujacym w IZ PIB ZD Pawłowice regulaminem,

List motywacyjny oraz CV można złożyć w sekretariacie Zakładu Doswiadczalnego w Pawłowicach (ul. Mielżyńskich 14) lub przesłać elektronicznie na adres
sekretariat@zdpawlowice.pl
Termin składania dokumentów 25 sierpnia 2017

Osoby aplikujące na stanowisko pracy powinny wpisać w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Z osobami zainteresowanymi pracą na stanowisku w Zakładzie Doswiadczalnym w Pawłowicach skontaktujemy się celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
 

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne